Large 5

Апарат за хематологични изследвания от Beckman Coulter – AcT 5Diff

Хематологичните изследвания се изработват също на автоматизирана платформа от Beckman Coulter – AcT 5Diff , която предлага висока ефективност, използване на минимално количество пациентска проба  и отлична точност и възпроизводимост на резултатите.