Large 2

Имунологичен анализатор - ACCESS2

Имунологията в клиничната лаборатория се извършва на автоматизираната имунологична платформа Access2. Апаратурата дава възможност за бързо и точно диагностициране на сърдечно-съдови, инфекциозни и репродуктивни състояния,  диагностика на заболявания на костната система, анемии, диабет, туморни маркери  и др.