Large original ehograph obrazna diagnostika

Ехографски апарати Philips Clear Vue 550

МЦ Неоклиник е оборудван с най-модерна ехографска апаратура Philips, позволяваща максималния възможен обем на  ултразвукова диагностика.

Неоклиник разполага с осем ултразвукови апарата от най-висок клас, някои от които са уникални със своите параметри в световен мащаб, включително три- и четириизмерен ултразвук Philips Affiniti. На апаратите са инсталирани съвременни софтуерни пакети за получаване, обработка и подобряване на  изображението, автоматични измервания,  високочувствителни доплерови режими и с възможности за дигитално документиране на ехографските изследвания на различни носители - CD/DVD, USB стик.

Това позволява извършването на:

• стандартна двуизмерна ехография в акушерството и гинекологията;

• трансвагинална ехография при ранна бременност и при гинекологични заболявания, соноеластография в гинекологията

• пълен обхват доплерови изследвания при бременни и гинекологично болни, включително цветен доплер, спектрален доплер, мощностен доплер

• триизмерна абдоминална (3D) и триизмерна абдоминала ехография в реално време (4D)

• фоликулометрия

• скрининг и диагностика на вродените аномалии на плода вкл. измерване на нухална транслуценция (NT)