Профилактичен пакет за жени и мъже подложени на интензивни мозъчни и емоционални натоварвания

Medium p05a0608

МЦ Неоклиник предлага промоционални пакети

ПРОФИЛАКТИЧЕН ПАКЕТ ЗА ЖЕНИ И МЪЖЕ ПОДЛОЖЕНИ НА ИНТЕНЗИВНИ МОЗЪЧНИ И ЕМОЦИОНАЛНИ НАТОВАРВАНИЯ


1. Клиничен преглед от специалист кардиолог с измерване на кръвно налягане, извършване на ЕКГ и ехокардиография.
2. Клиничен преглед от специалист по очни болести с изследване на зрителна острота и измерване на очно налягане.
3. Клиничен преглед от ендокринолог с извършване на ехография на щитовидна жлеза.
4. Клиничен преглед от дерматолог.
5. Клиничен преглед от специалист невролог.
6. Ядрено магнитен резонанс (ЯМР) на глава и шия
7. Ядрено магнитен резонанс (ЯМР) на коремни органи
8. HBsAg – изследване за наличие на хепапит тип В
9. Изследване за СПИН - Anti HIV
10. Изследване за Хепатит С - Anti-HCV
11. Изследване на пълна кръвна картина (ПКК) , автоматично, с диференциално броене
12. Изследване на утайка - СУЕ
13. Химично изследване на урина, комплексно 10 параметъра +седимент.
14. Изследване на Гликиран хемоглобин за наличие на диабет
15. Изследване на пълен липиден профил
16. Изследване на бъбречни показатели
a. креатинин – серум
b. урея
c. общ белтък
17. Изследване на чернодробни проби:
a. Общ билирубин
b. АСАТ
c. АЛАТ
d. ГГТ
e. Алкална фосфатаза
18. Изследване на пикочна киселина


ОБЩА ЦЕНА НА ПАКЕТ: 1047 лева