Ekip d53bba93702e0d0e68b24994a8dd89cae0036462785650ccd98fc257037c3e91

Екип специалисти

  • Водещи лекари във всяка специалност
  • Най-добрите специалисти в България в своята област
  • Участие на водещи лекари, включително и национални консултанти в Медицински борд на Неоклиник