Large original p05a0723

Апарат Luviva за цервикално сканиране

LuViva® адвансд цервикално сканиране е най-модерната система за безболезнена, ранна и точна диагностика на маточната шийка. Тя използва спектроскопия за ранно откриване на предракови и ракови тъкани при маточната шийка.

Това е неинвазивна технология, която сканира цялата шийката на матката със светлина, за да се определи вероятността от поява на заболяване. Това става много по-точно и преди  всички останали методи да могат да засекат предканцерогенни образувания. Машината сканира шийката на матката за около една минута и произвежда обективен резултат, заедно с уголемени снимки на шийката на матката, веднага след приключване на изследването.

 

         За разлика от PAP и HPV тестовете, сканирането не изисква тъканна проба или лабораторен анализ. Избягва се и неприятното кръвотечение след пробовземане. Вместо това, спектрометър поместен в устройството анализира събраните по време на сканирането данни и осигурява незабавен резултат, което е най-важното предимство пред няколко дневното нервно очакване на резултат от проба/намазка.